Menu Zamknij

„Hominum causa omne ius constitutum”

„Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi”


o kancelarii


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju i na świecie Kancelaria świadczy pomoc prawną również online. 

Kancelaria radcy prawnego Emilii Kurowskiej-Owczarek specjalizuje się w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz profesjonalnych podmiotów gospodarczych.

Usługi Kancelarii obejmują szeroko rozumianie prawo gospodarcze. Pomoc prawna obejmuje m.in. pomoc prawną w zakresie wpisów i zmian oraz innych czynności w KRS, sporządzanie projektów umów handlowych, prowadzenie postępowań reklamacyjnych, windykacyjnych, postępowanie upadłościowe.

Obsługa prawna obejmuje m.in. usługi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie postępowań administracyjnych i postępowań sądowoadministracyjnych.

Kancelaria prowadzi również sprawy klientów indywidualnych, w szczególności z zakresu:
• prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podział majątku wspólnego małżonków, alimnety, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem),
• prawa spadkowego (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis windykacyjny, jak również zajmują się problematyką dziedziczenia gospodarstw rolnych),
• prawa rzeczowego dotyczącego własności, w szczególności nieruchomości (np. zniesienia współwłasności nieruchomości, roszczeń o wydanie nieruchomości) i oganiczonych praw rzeczowych (np. służebności w tym służebności przesyłu),
• prawa zobowiązań, w szczególności dotyczących umów sprzedaży, w tym postępowań reklamacyjnych i windykacyjnych, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o roboty budowalne,
• prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.DARMOWE PORADY PRAWNE


Od dnia 01.03.2018 r. w siedzibie Kancelarii udzielane są w ramach dyżuru darmowe porady prawne dla mieszkańców gminy Komorniki.

DYŻUR
Celem promocji Kancelarii na terenie gminy Komorniki, w związku z działalnością prowadzoną przez Kancelarię, pełniony będzie dyżur radcy prawnego, podczas którego radca prawny udzielać będzie porad i konsultacji prawnych mieszkańcom gminy Komorniki, nieodpłatnie za pierwszą godzinę porady lub konsultacji, w zakresie w szczególności prawa cywilnego (w tym spadkowego, prawa rzeczowego i zobowiązań), prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa administracyjnego, z wyłączeniem prawa karnego i prawa podatkowego.

Dyżur pełniony będzie w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 12.00, z wyjątkiem dni, na które zostały zaplanowane przez Sąd rozprawy lub posiedzenia sądowe z udziałem radcy prawnego.

KONTAKT TELEFONICZNY
Celem ustalenia terminu porady i konsultacji prawnej zalecany jest wcześniejszy telefoniczny kontakt z kancelarią.