Menu Zamknij

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://kurowska-owczarek.pl/ .

Polityka
prywatności i wykorzystywania plików cookies

Właścicielem
i administratorem serwisu jest firma
Kancelaria radcy prawnego
Emilia Kurowskiej-Owczarek.

Na
niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów
zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma
Kancelaria
radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek
nie ponosi odpowiedzialności za
zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy
zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach WWW.

Kancelaria radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek przywiązuje szczególną wagę do
poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis kurowska-owczarek.pl.

Dane
użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań
wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Administrator
danych osobowych

Administratorem
danych osobowych jest Kancelaria radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Staszica
16.

Kancelaria radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek przetwarza dane osobowe w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia
RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Kancelaria radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek zbiera dane osobowe na potrzeby:

 • rejestracji zakupionych
  rozwiązań i usług,
 • świadczenia pomocy technicznej,
 • organizacji wydarzeń i szkoleń,
 • udostępniania wersji testowych
  oferowanych rozwiązań,
 • wysyłki newsletterów.

Dane osobowe
są przekazywane podmiotom współpracującym z Kancelaria radcy prawnego
Emilia Kurowskiej-Owczarek (producenci i dostawcy oferowanych rozwiązań) oraz
mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Poprawność
gromadzonych danych

Kancelaria radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek informuje osoby, których dane
dotyczą, o prawie:

 • Żądania od administratora
  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
 • Usunięcia („Prawo do bycia
  zapomnianym”),
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia skargi do organu
  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że
  przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych,
 • do wglądu do tych danych, w
  tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania
  usunięcia.

Udostępnianie
danych

Zgromadzone
dane będą przetwarzane przez producentów wybranych rozwiązań, znajdujących się
w portfolio Kancelaria radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek, na potrzeby niezbędne do wykonania
umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy, zgodnie z art. 6.1 lit b) RODO.

Gromadzenie
danych

Zgodnie z
przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z
których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie
danych

Zebrane logi
przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie
są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Kancelaria
radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek. Na podstawie plików logów mogą być generowane
statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm
Cookies na stronach internetowych
Kancelaria radcy prawnego
Emilia Kurowskiej-Owczarek

Dane o
charakterze nieosobowym

Kancelaria radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek jest zobowiązane do ochrony
prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw.
„cookies” (ciasteczka).

Pliki
Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych
osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji
między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu
przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są
pliki Cookies?

Cookies to
niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki
cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki
sposób można zarządzać plikami Cookies

Jeśli
użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies
niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji
użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Kancelaria radcy prawnego
Emilia Kurowskiej-Owczarek, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
korzystanie ze stron WWW.

W celu
zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną
przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia
przenośne:

Odnośniki do
innych stron

Serwisy
należące do Kancelaria radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek zawierają odnośniki do innych stron
WWW. Kancelaria radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek nie ponosi odpowiedzialności za
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Kancelaria
radcy prawnego Emilia Kurowskiej-Owczarek.

Statystyki
Google Analytics

Ruch na
stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na
celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron.
Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez
Google Analytics w celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku
zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

Niniejsza
Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

*
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE