O kancelarii

Kancelarie radcy prawnego Emilii Kurowskiej-Owczarek i adwokata Przemysława Owczarka specjalizują się w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz profesjonalnych podmiotów gospodarczych.

Usługi Kancelarii obejmują szeroko rozumianie prawo gospodarcze. Pomoc prawna obejmuje m.in. pomoc prawną w zakresie wpisów i zmian oraz innych czynności w KRS, sporządzanie projektów umów handlowych, prowadzenie postępowań reklamacyjnych, windykacyjnych, postępowanie upadłościowe.

Obsługa prawna obejmuje m.in. usługi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie postępowań administracyjnych i postępowań sądowoadministracyjnych.

Kancelarie prowadzą również sprawy klientów indywidualnych, w szczególności z zakresu:

  • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podział majątku wspólnego małżonków, alimnety, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem),
  • prawa spadkowego (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis windykacyjny, jak również zajmują się problematyką dziedziczenia gospodarstw rolnych),
  • prawa rzeczowego dotyczącego własności, w szczególności nieruchomości (np. zniesienia współwłasności nieruchomości, roszczeń o wydanie nieruchomości) i oganiczonych praw rzeczowych (np. służebności w tym służebności przesyłu),
  • prawa zobowiązań, w szczególności dotyczących umów sprzedaży, w tym postępowań reklamacyjnych i windykacyjnych, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o roboty budowalne,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oferta zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, w szczególności

Prawo cywilne

Oferta Kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje doradztwo, przygotowanie projektów pism, umów, reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej. W szczególności: windykacja wierzytelności, spadki, odszkodowania, umowy cywilnoprawne.

Czytaj więcej: Prawo cywilne »

Prawo karne

Oferta Kancelarii w zakresie postępowania karnego obejmuje, w szczególności: reprezentację podejrzanego/pokrzywdzonego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne, reprezentację/obronę w postępowaniu sądowym, składanie wniosków i zażaleń.

Czytaj więcej: Prawo karne »

Odszkodowania

Oferta Kancelarii w zakresie dochodzenia odszkodowań, dotyczy w szczególności pomocy prawnej przy bezpodstawnymi odmowami wypłaty należnych odszkodowań, zaniżaniem ich wielkości. Odszkodowania z tytułu umów OC, AC, NNW - PZU, ZUS itp. Odszkodowania osobowe, rzeczowe, majątkowe.

Czytaj więcej: Odszkodowania »

Stała obsługa firm

W ramach stałej obsługi prawnej firm, instytucji i innych podmiotów zapewniamy świadczenie pomoc prawnej w zakresie całej działalności danego podmiotu. Zachowujemy wysokie standardy etyczne, powierzane kwestie prawne traktujemy z zachowaniem najwyższej dyskrecji.

Czytaj więcej: Stała obsługa firm »

Zobacz pełną ofertę »

Zapraszamy

do naszego biura w Komornikach

Zobacz większą mapę