Windykacja

Windykacja długów prowadzona przez Kancelarie obejmuje reprezentację i doradztwo, w zakresie w szczególności:

  • postępowań przedsądowych,wezwania do zapłaty, propozycje ugody - polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową;
  • postępowań sądowych;
  • postępowań egzekucjnych we współpracy z komornikiem, w tym:
    • skargi na czynności komornika;
    • powództwa przeciwegzekucyjne;
  • zabezpieczenia wierzytelności;
  • inne.