Stała obsługa firm

W ramach stałej obsługi prawnej firm, instytucji i innych podmiotów zapewniamy świadczenie pomoc prawnej w zakresie całej działalności danego podmiotu. Zachowujemy wysokie standardy etyczne, powierzane kwestie prawne traktujemy z zachowaniem najwyższej dyskrecji.

 

W ramach stałej obsługi prawnej firm, instytucji i innych podmiotów zapewniamy świadczenie pomoc prawnej w zakresie całej działalności danego podmiotu.

Usługa może dotyczyć całej firmy lub poszczególnych jej działów.

W przypadku współpracy z Kancelariami w ramach stałej obsługi prawnej, zakres i forma ustalone są indywidualnie:

  • preferowana forma współpracy to współpraca długofalowa;
  • z tytułu świadczonych usług Kancelarie wystawiają fakturę VAT.
Zachowując wysokie standardy etyczne powierzane kwestie prawne traktujemy z zachowaniem najwyższej dyskrecji.