Spółki

Kancelarie świadczą pomoc prawną w zakresie Prawa handlowego i gospodarczego, w szczególności odnośnie:

  • rejestracji (tworzenia) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);         
  • łączenie, podział, przekształcanie, przejmowanie i likwidacja spółek prawa handlowego;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • sprawy korporacyjne spółek, w tym zmiany umowy spółek, zgłaszanie informacji do KRSu;
  • pomoc prawna przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
  • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;
  • reprezentacja i pomoc prawna w zakresie postępowania upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z układem i postępowania naprawczego.