Prawo rodzinne (rozwody)

Oferta Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego obejmuje, w szczególności doradztwo oraz obsługę prawną w sprawach związanych z:

 •      Sprawy majątkowe:
  • podziału majątku wspólnego małżonków;
  • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
  • małżeńskie umowy majątkowe;
  • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza);
  • inne.
 •     Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem.
 •     Ustalenie rodzicielstwa:
  • uznanie dziecka;
  • sądowe ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA);
  • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa;
  • zasądzenie alimentów;
  • unieważnienie uznania dziecka;
  • zmiana nazwiska;
  • inne.