Prawo pracy

Oferta Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje doradztwo, mediację, reprezentację w sądach i pełną obsługę prawną zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

 •      Pracodawcy:
  • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej;
  • przygotowanie i opiniowanie regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz kodeksów korporacyjnych);
  • sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych);
  • ochrona praw autorskich;
  • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców;
  • odpowiedzialność materialna pracowników;
  • reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawach prawa pracy;
  • prawo grupowe;
  • inne.
 •    Pracownicy:
  • pozwy, w tym w szczególności: ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o zapłatę;
  • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców;
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
  • mobbing;
  • odprawy;
  • wynagrodzenia;
  • odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami, wypadku przy pracy
  • sprawy o przywrócenie do pracy;
  • inne.