Prawo karne

Oferta Kancelarii w zakresie postępowania karnego obejmuje, w szczególności: reprezentację podejrzanego/pokrzywdzonego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne, reprezentację/obronę w postępowaniu sądowym, składanie wniosków i zażaleń.

 

Oferta Kancelarii w zakresie postępowania karnego obejmuje, w szczególności:

 •     Postępowanie przygotowawcze:
  • reprezentacja podejrzanego/pokrzywdzonego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne;
  • przesłuchania;
  • śledztwo;
  • dochodzenie.
 •      Proces sądowy:
  • reprezentacja/obrona w postępowaniu sądowym;
  • postępowanie zwyczajne, uproszczone, przyspieszone, apelacyjne i kasacyjne;
 •     Postępowanie wykonawcze:
  • składanie wniosków i zażaleń o odroczenie wykonania kary;
  • składanie wniosków i zażaleń o przerwę w wykonaniu kary;
  • składanie wniosków i zażaleń o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
  • sprawy o ułaskawienie;
  • wyrok łączny;
  • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich.