Prawo budowlane


Oferta Kancelarii w zakresie prawa budowlanego, jako obszernej dziedziny prawa administracyjnego obejmuje, w szczególności obsługę prawną i analizę przepisów techniczno-budowlanych przy współpracy z architektami i rzeczoznawcami, w szczególności w sprawach dotyczących:

 •      Pozwolenia na budowę:
  • pomoc prawna w zakresie inwestycji budowlanych;
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym - od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA);
  • inne.
 •      Odwołania:
  • odwołania od decyzji o warunkach zabudowy we współpracy z architektami;
  • odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę we współpracy z architektami i rzeczoznawcami budowlanymi (analiza postępowania w oparciu o przepisy prawa budowlanego i rozporządzenia techniczne);
  • odwołania od decyzji lokalizacyjnej;
  • odwołania od decyzji środowiskowej;
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym  - od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA);
  • inne.