Plan sukcesji - prezentacja

žPrzedmiot proponowanych usług prawnych.

 1. Audyt wewnętrzny podmiotu.
 2. Opracowanie rozwiązań prawno – finansowych.
 3. Wdrożenie rozwiązań prawno – finansowych.

 

Audyt jako pierwszy krok do zabezpieczenia przyszłości.

 1. Wykrycie niedogodnych następstw zgonu osób objętych audytem.
 2. Ochrona majątku prywatnego.
 3. Stworzenie odpowiedniej struktury własnościowej w rodzinie.
 4. Zabezpieczenie ciągłości zarządzania firmą, w tym rozplanowanie sukcesji udziałów w firmie.

žAudyt wewnętrzny.

Oddzielnie:

 • dla firm,
 • dla osób kluczowych.

W szczególności z zakresu:

 1. žprawa spadkowego,
 2. žprawa rodzinnego,
 3. prawa handlowego,
 4. zarysowania skutków podatkowych.

žEtap I: Jakie dane należy podać?

 1. Rozpisanie struktury rodzinnej.
 2. Dane dotyczące majątku prywatnego w tym dokonanych darowizn
 3. Dane dotyczące firmy.
 4. Dane dotyczące środków finansowych.
 5. Polisy na życie.
 6. Określenie średniej wartości pozostałych ruchomości.

žCzy dane są bezpieczne?

Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących klienta.

Etap II: Spotkanie

 • przedstawienie wyników przeprowadzonego audytu,
 • określenie skutków prawnych dla rodziny i firmy,
 • opracowanie indywidualnych rozwiązań prawno – finansowych,
 • dobór konkretnych zabezpieczeń.

Etap III: Opracowanie rozwiązań prawno – finansowych.

Pomoc w doborze optymalnych narzędzi prawnych i finansowych.

Co obejmuje opracowanie?

 • sytuację spółki,
 • sytuację rodziny oraz majątku prywatnego,
 • symulację i wypracowanie najkorzystniejszego rozliczenia kosztów.ž

Etap IV: Wdrożenie w życie

 • ułożenie spraw majątkowych w rodzinach,
 • ułożenie projektów testamentów,
 • ułożenie długoterminowego harmonogramu Czynnności.

 

Przykład

Pan Nowak

 • žŻona – umowa wspólności majątkowej.
 • Córka, mężatka, dwoje dzieci.
 • Syn, niepełnoletni.

Majątek: dom, samochód.

žDziałalność w formie spółki jawnej wraz ze wspólnikiem.

žZobowiązania główne: kredyt hipoteczny obciążający dom.

žInformacje dodatkowe: brak rozporządzeń na wypadek śmierci.

žZdarzenie 1 – śmierć Pana Nowaka

Skutki:

 1. Współwłasność majątku masy spadkowej.
 2. Konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego.
 3. Utrudnienie spłaty zadłużenia z tytułu kredytu (nieletni syn).
 4. Zablokowanie procesu decyzyjnego w spółce.
 5. Współodpowiedzialność za długi spadkowe.

žPropozycja eliminacji negatywnych następstw zdarzenia 1:

 • Rozporządzenie za życia majątkiem na wypadek śmierci.
 • Rozplanowanie sukcesji udziałów w spółce.
 • Ewentualnie: umowa o alimentację, darowizny.
 • Umowa majątkowa małżeńska.

žZdarzenie 2 – przewidywany stan niewypłacalności spółki jawnej

Skutek:

 • odpowiedzialność majątkiem osobistym wspólnika, a przy zobowiązaniach podatkowych majątkiem wspólnym małżonków.

žPropozycja eliminacji negatywnych następstw zdarzenia 2:

 • Zmiana formy działalności gospodarczej.
 • Uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności za długi spadkowe (umowa zrzeczenia się dziedziczenia, oświadczenia spadkobierców).
 • Umowa majątkowa małżeńska.

 

žKorzyści wdrożenia w życie indywidualnych rozwiązań prawno – finansowych:

 • wypracowanie świadomej polityki płynnego przejścia majątku na wybrane osoby,
 • sukcesja udziałów w spółkach,
 • wyeliminowanie niedogodności związanych z dziedziczeniem,
 • minimalizacja obowiązków procedury.