Odszkodowania

Oferta Kancelarii w zakresie dochodzenia odszkodowań, dotyczy w szczególności pomocy prawnej przy bezpodstawnymi odmowami wypłaty należnych odszkodowań, zaniżaniem ich wielkości. Odszkodowania z tytułu umów OC, AC, NNW - PZU, ZUS itp. Odszkodowania osobowe, rzeczowe, majątkowe.

 

Oferta Kancelarii w zakresie dochodzenia odszkodowań, dotyczy w szczególności pomocy prawnej przy bezpodstawnymi odmowami wypłaty należnych odszkodowań, zaniżaniem ich wielkości.

 • Odszkodowania:
  • z tytułu umów OC, AC, NNW - PZU, ZUS itp.;
  • odszkodowania komunikacyjne;
  • odszkodowania osobowe (za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia itp.);
  • odszkodowania za szkody rzeczowe;
  • odszkodowania za szkody majątkowe;
  • odszkodowania za błędy medyczne;
  • odszkodowania za wypadki przy pracy;
  • zadośćuczynienia za krzywdy (psychiczne, moralne itp.);
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przedsądowych (wezwania do zapłaty) sądowych i egzekucyjnych;
  • inne.