O kancelarii

Kancelarie radcy prawnego Emilii Kurowskiej-Owczarek i adwokata Przemysława Owczarka specjalizują się w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz profesjonalnych podmiotów gospodarczych.

Usługi Kancelarii obejmują szeroko rozumianie prawo gospodarcze. Pomoc prawna obejmuje m.in. pomoc prawną w zakresie wpisów i zmian oraz innych czynności w KRS, sporządzanie projektów umów handlowych, prowadzenie postępowań reklamacyjnych, windykacyjnych, postępowanie upadłościowe.

Obsługa prawna obejmuje m.in. usługi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie postępowań administracyjnych i postępowań sądowoadministracyjnych.

Kancelarie prowadzą również sprawy klientów indywidualnych, w szczególności z zakresu:

  • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podział majątku wspólnego małżonków, alimnety, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem),
  • prawa spadkowego (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis windykacyjny, jak również zajmują się problematyką dziedziczenia gospodarstw rolnych),
  • prawa rzeczowego dotyczącego własności, w szczególności nieruchomości (np. zniesienia współwłasności nieruchomości, roszczeń o wydanie nieruchomości) i oganiczonych praw rzeczowych (np. służebności w tym służebności przesyłu),
  • prawa zobowiązań, w szczególności dotyczących umów sprzedaży, w tym postępowań reklamacyjnych i windykacyjnych, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o roboty budowalne,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.