O kancelarii

Kancelarie radcy prawnego Emilii Kurowskiej-Owczarek i adwokata Przemysława Owczarka specjalizują się przede wszystkim w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz profesjonalnych podmiotów gospodarczych.

Usługi Kancelarii obejmują szeroko rozumianie prawo gospodarcze. Pomoc prawna obejmuje m.in. pomoc prawną w zakresie wpisów i zmian oraz innych czynności w KRS, sporządzanie projektów umów handlowych, prowadzenie postępowań reklamacyjnych, windykacyjnych, postępowanie upadłościowe.

Obsługa prawna obejmuje m.in. usługi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie postępowań administracyjnych i postępowań sądowoadministracyjnych.

Kancelarie prowadzą również sprawy klientów indywidualnych, w szczególności z zakresu:

  • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podział majątku wspólnego małżonków, alimnety, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem),
  • prawa spadkowego (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis windykacyjny, jak również zajmują się problematyką dziedziczenia gospodarstw rolnych),
  • prawa rzeczowego dotyczącego własności, w szczególności nieruchomości (np. zniesienia współwłasności nieruchomości, roszczeń o wydanie nieruchomości) i oganiczonych praw rzeczowych (np. służebności w tym służebności przesyłu),
  • prawa zobowiązań, w szczególności dotyczących umów sprzedaży, w tym postępowań reklamacyjnych i windykacyjnych, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o roboty budowalne,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Filia Kancelarii

W dniu 01.10.2013 utworzyliśmy filię Kancelarii w Komornikach w której udzielamy darmowych porad prawnych.

 

INFORMACJA:
Z dniem 01.10.2013 roku została utworzona w Komornikach filia  Kancelarii.

Siedziba filii:
FILIA W KOMORNIKACH
UL. STAWNA 1  LOK. NR 10
62-052 KOMORNIKI
(BUDYNEK URZĘDU GMINY  W KOMORNIKACH)

Dyżur:
Celem promocji Kancelarii na terenie gminy Komorniki, w związku z działalnością prowadzoną przez Kancelarię, w ramach pracy filii, pełniony będzie dyżur radcy prawnego podczas, którego radca prawny udzielać będzie porad prawnych i konsultacji prawnych mieszkańcom gminy Komorniki  nieodpłatnie, za pierwszą godzinę porady lub konsultacji, w zakresie w szczególności prawa cywilnego, (w tym spadkowego,  prawa rzeczowego i zobowiązań), prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa administracyjnego, z wyłączeniem prawa karnego i prawa podatkowego.

Dyżur pełniony będzie w każdy poniedziałek od godz. 8.30 do 12.15 oraz czwartek w godzinach od 11.30 do 15.15, z wyjątkiem dni,  na które zostały zaplanowane przez Sąd rozprawy lub posiedzenia sądowe z udziałem radcy prawnego, wówczas dyżur zostanie przesunięty na inny dzień danego tygodnia.

Kontakt telefoniczny:
CELEM USTALENIA TERMINU PORADY I KONSULTACJI PRAWNEJ ZALECANY JEST WCZEŚNIEJSZY TELEFONICZNY KONTAKT Z KANCELARIĄ.

Zapraszamy

do naszego biura w Komornikach

Zobacz większą mapę